Reading in English.  [ Switch to Vietnamese ]
 

NewsCHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT NH N DỊP QUỐC KHÁNH 2/9

Học viện Giáo dục Mỹ AMVNX Academy trân trọng thông báo chương trình ưu đãi đặc biệt nhân dịp Quốc Khánh 2/9 dành cho các học sinh đăng ký học các khóa tiếng Anh cơ bản, TOEFL, SSAT, SAT, ACT tại AMVNX Academy vào tháng 10 này. Ưu đãi cụ thể như sau:Read more →


LỊCH KHAI GIẢNG LỚP SSAT tháng 5/2017

🎉🎉🎉 Khai giảng các lớp SSAT tháng 5/2017 (Target score: 2200+) ⛔ SSAT foundation (Target score:+ 1600) ⛔ SSAT Intermediate (Target score:+ 1800) ⛔ SSAT Intensive 1 (Target score:+ 2000) ⛔ SSAT Intensive 2 (Target score:+ 2100) ⛔ SSAT Advanced (Target score:+ 2200),Read more →

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TOEFL THÁNG 5/2017

🎈🎈🎈 Khai giảng các lớp TOEFL tháng 5/2017 (Target score: 100+) - TOEFL foundation (Target score:+ 50), TOEFL Intermediate 1(Target score:+ 60), TOEFL Intermediate 2(Target score:+ 70), TOEFL Intensive 1(Target score:+ 80), TOEFL Intensive 2(Target score:+ 90), TOEFL Advanced (Target score:+ 100),Read more →

AMVNX Academy Open House Event

On April 16th, 2017, AMVNX American Education Consulting Office will officially conduct the opening of AMVNX Academy Suite 512, Daeha Business Center, 360 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Hanoi with the desire to bring an advanced and international standard education environment.Read more → 

LEARN MORE ABOUT OUR CURRICULUM!