Điểm phần trăm của bài thi TOEFL có ý nghĩa như thế nào đối với bạn?

 

Sau khi thi TOEFL, bạn có thể sử dụng điểm số của bạn để quy ra điểm phần trăm của bài thi TOEFL của bạn, điều đó cho thấy kết quả điểm TOEFL của bạn so với những thí sinh khác cùng tham dự kỳ thi. Tuy nhiên điểm phần trăm trong bài thi TOEFL của bạn quan trọng đối với các trường như thế nào? Và điểm phần trămc của bài thi TOEFL thay đổi như thế nào dựa trên các nhóm thí sinh khác nhau?

Tổng quan về điểm phần trăm của bài thi TOEFL
Như tôi đã đề cập một cách ngắn gọn, điểm phần trăm cho phép bạn so sánh hiệu suất bài thi của bạn so với các thí sinh khác. Cụ thể hơn, điểm phần trăm bài thi TOEFL của bạn sẽ là một con số cho bạn biết điểm phần trăm của các thí sinh mà bạn đạt điểm TOEFL cao hơn. Vì vậy, mặc dù điểm TOEFL của bạn cho thấy bạn trả lời tốt các câu hỏi khác nhau và nhanh chóng như thế nào, nhưng điểm phần trăm của bạn lại cho thấy bạn đã thể hiện tốt như thế nào trong kỳ thi so với các thí sinh khác.

Điểm phần trăm của bạn càng cao thì bạn càng thể hiện vượt trội hơn nhiều thí sinh và vì vậy điểm TOEFL của bạn sẽ càng ấn tượng hơn. Do đó, ví dụ điểm phần trăm đạt 99 là một điểm số đáng kinh ngạc và có nghĩa là bạn đã đạt điểm tốt hơn 99% trong số các thí sinh! Mặt khác, điểm phần trăm đạt 1 là một mức điểm cực kỳ thấp và có nghĩa là bạn chỉ đạt được điểm cao hơn 1% số thí sinh, hoặc là tệ hơn 99 phần trăm.

Điểm phần trăm đạt 50 là đạt một nửa số điểm hoặc điểm trung bình. Điểm số trung bình này có nghĩa là 50% thí sinh đạt điểm thấp hơn bạn và 50% thí sinh đạt điểm cao hơn bạn.

Điểm phần trăm của bài thi TOEFL hiện nay là bao nhiêu?
ETS (tổ chức sáng lập ra bài thi TOEFL) tính điểm phần trăm hàng năm cho tất cả các thí sinh phân theo trình độ học vấn. Hãy bắt đầu với điểm phần trăm của bài thi TOEFL hiện tại cho tất cả các nhóm (tức là, tất cả các thí sinh).

Điểm phần trăm của bài thi TOEFL

Tổng điểm Điểm phần trăm
120 100
116 99
112 96
108 92
104 87
100 80
96 72
92 64
88 56
84 48
80 41
76 34
72 28
68 22
64 18
60 14
56 11
52 8
48 6
44 4
40 3
36 2
32 1
28 1
24
20
16
12
8
4
0

Điểm phần trăm từng phần của bài thi TOEFL

Điểm từng phần Phần trăm phần đọc Phần trăm phần nghe Phần trăm phần nói Phần trăm phần viết
30 96 96 99 99
29 90 91 98 97
28 84 86 95 93
27 78 80 92 89
26 72 75 87 85
25 66 69 * 77
24 61 64 80 69
23 55 58 67 63
22 50 53 54 53
21 44 47 * 40
20 39 42 42 32
19 34 37 31 27
18 30 32 22 21
17 26 28 14 16
16 22 24 * 14
15 19 21 8 10
14 16 17 5 8
13 13 15 3 6
12 11 12 * 4
11 9 10 2 3
10 7 8 2 2
9 6 6 1 1
8 5 5 1 1
7 4 3 * 1
6 3 2 1
5 2 2
4 1 1
3 1 1
2
1
0

Với biểu đồ đầu tiên, chúng ta có thể thấy rằng tổng số điểm TOEFL từ 100 điểm trở lên xếp bạn nằm trong top 20% thí sinh dự thi. Ngược lại, điểm từ 68 trở xuống xếp bạn vào 22% nhóm dưới cùng. Điểm số trung bình (tức là, điểm số trung bình của các thí sinh) chỉ nằm trong khoảng 84.

Biểu đồ thứ hai chứa đựng một vài xu hướng …. Đối với điểm 1, rõ ràng rằng một số phần trong bài thi TOEFL cạnh tranh hơn bài thi của những thí sinh khác. Ở mức điểm phần trăm cao nhất, phần Đọc and Nghe có tính cạnh tranh cao hơn các phần Nói and Viết. Chúng tôi biết điều này là đúng bởi vì bạn cần phải ghi điểm nhiều hơn ở phần Đọc và Nghe so với phần Nói và Viết để đạt được điểm phần trăm (cao) nhất định. Để đạt được điểm phần trăm ở mức 80, ví dụ: bạn sẽ cần 27 điểm ở phần nghe – nhưng chỉ cần đạt 24 điểm ở phần nói!

Thật thú vị, mô hình này thay đổi khi bạn nhìn vào nửa dưới của điểm phần trăm cho mỗi phần. Ở phần trăm thấp hơn, Nói và Viết có tính cạnh tranh cao hơn Đọc và Nghe. Vì vậy, một điểm Nghe đạt 15 điểm tương đương 21 điểm phần trăm, nhưng đối với phần Nói thì nó sẽ thấp hơn 8%.

Một điểm đáng lưu ý khác của biểu đồ này là đôi khi điểm phần trăm cùa bài thi TOEFL tăng đáng kể giữa các điểm, đặc biệt là khoảng trung bình ở phần Nói. Mặc dù sự khác biệt khoảng giữa điểm 22 và 24 ở phần Nói chỉ là 2 điểm (được chia tỷ lệ), tuy nhiên hai điểm này lại tương đương mức 26% , một sự chênh lệch đáng kinh ngạc về điểm phần trăm! Một cách cụ thể, 22 điểm tương đương 54%, trong khi 24 điểm tương đương 80%. Những thay đổi lớn về điểm số ở phần Nói có thể là do thang điểm của phần này nhỏ hơn và không bao gồm các điểm 7, 12, 16, 21 và 25.

 


LEARN MORE ABOUT OUR CURRICULUM!