SAT II Subject Tests Category


Danh sách toàn bộ các môn thi SAT II

  SAT Subject Tests là gì? SAT là một công cụ để đánh giá về sự nghiệp và sự sẵn sàng cho đại học của bạn, nhưng nó không phải là bài kiểm tra tiêu chuẩn duy nhất được sử dụng bởi các ủy ban tuyển sinh đại học khi họ đưa ra các quyết…

Read More


Chọn môn thi SAT II phù hợp

  SAT II hay còn gọi là SAT subject là một loạt các bài thi chuẩn hóa được Hội đồng Đại học/ Cao đẳng soạn thảo để sự chuẩn bị của học sinh trung học cho việc học đại học. SAT II khác với SAT I ở điểm SAT II đánh giá học sinh chỉ…

Read More


Một mũi tên trúng hai đích: Bạn có thể học AP và SAT II cùng lúc được không?

  Có lẽ mọi người đều biết rằng College Board là đơn vị tổ chức soạn thảo cả hai bài thi SAT II and AP. Và rõ ràng bây giờ, ai cũng muốn mình làm việc một cách hiệu quả hơn chứ không phải chăm chỉ hơn. Bài thi SAT IIs có chút tương đồng…

Read More


Điểm khác biệt giữa hai kỳ thi SAT & SAT subject tests

  Đối với nhiều học sinh, kỳ thi SAT đòi hỏi một nỗ lực rất lớn. Bạn sẽ cần sắp xếp rất nhiều thứ: các lớp học luyện thi, tài liệu học, các hướng dẫn trên mạng, vv….. Tuy nhiên, một số học sinh không biết rằng bài thi SAT có nhiều loại. SAT Subject…

Read More


Bài thi ACT & SAT/SAT Subject

  Vào đại học là một quá trình với rất nhiều lựa chọn khó khăn. Bạn nên chọn vào học trường nào? Bạn nên viết về chủ đề nào trong bài luận của mình? Khoá học ngoại khoá nào quan trọng nhất để đưa vào đơn xin nhập học? Những bài kiểm tra chuẩn hóa…

Read More
 

LEARN MORE ABOUT OUR CURRICULUM!