Đọc báo cáo điểm SSAT như thế nào?

Thi SSAT có thể là một nhiệm vụ khó khăn cho học sinh, và ngay cả sau khi kỳ thi kết thúc, hiểu được ý nghĩa của điểm số cũng là một thử thách mới. Báo cáo điểm SSAT đưa ra hai thước đo chính về hiệu suất: Điểm quy đổi và Tỷ lệ phần trăm.

Số câu trả lời đúng trừ đi điểm phạt là điểm thô. Điểm quy đổi là điểm thô của học sinh được quy đổi đối với sự khác biệt giữa các biến thể của bài thi SSAT. Điểm quy đổi này đúng với tất cả các bài thi, vì vậy một điểm số đạt 500 trên một bài thi tương đương với 500 điểm trên một bài thi khác của SSAT. Điểm thô có thể khác nhau giữa các phiên bản khác nhau của bài thi nhưng điểm quy đổi sẽ đề cập đến những khó khăn trong bài thi. Học sinh nhận điểm quy đổi cho từng phần: Từ vựng, Đọc và Định lượng. Tổng số điểm quy đổi là tổng số điểm của các phần thi này.
Điểm quy đổi khác nhau giữa các cấp độ thi.

  • Ở cấp độ Elementary, mức điểm quy đổi nằm trong khoảng 300 đến 600 trên tổng điểm từ 900 đến 1800.
  • Đối với cấp độ Middle Level, điểm quy đổi nằm trong khoảng từ 440 đến 710 trên tổng số điểm từ 1320 đến 2190
  • Đối với cấp độ Upper Level, điểm quy đổi nằm trong khoảng từ 500 đến 800 trên tổng số điểm từ 1500 đến 2400

Mặc dù điểm quy đổi nhận được nhiều sự quan tâm, nhưng tỷ lệ phần trăm là một thước đo gần như tương đương và dễ hiểu hơn về cách một học sinh thể hiện trong bài thi SSAT. Tỷ lệ phần trăm cho biết học sinh đã làm tốt như thế nào so với các học sinh khác cùng độ tuổi đã thi SSAT trong vòng 3 năm gần nhất. Ví dụ, nếu một học sinh đạt phần trăm thứ 60 trong môn Đọc, điều đó có nghĩa là học sinh đạt điểm cao hơn 60% học sinh cũng đã thi phần Đọc ở cùng độ tuổi của mình.

Tỷ lệ phần trăm tốt là như thế nào? Điều đó phụ thuộc vào trường. Các trường khác nhau có những kỳ vọng khác nhau đối với các thí sinh. Đối với một trường, tỷ lệ phần trăm thứ 85 về môn toán sẽ đưa học sinh lên trước hầu hết các ứng viên khác. Với các trường khác, điều này có thể không đủ cao cho các ứng viên của họ. Điểm thi chỉ là một phần trong hồ sơ nộp đơn của học sinh. Ví dụ về các phần khác của một bộ hồ sơ bao gồm các hoạt động ngoại khóa và bài luận.

Cũng nên nhớ rằng nếu bạn không thích điểm thi của mình, bạn luôn có thể thi lại. Nếu bạn chưa chọn trường để gửi điểm, bạn có thể xem các điểm thi của mình và quyết định kết quả bài thi nào bạn muốn gửi. Các báo cáo điểm không liệt kê số lần bạn đã thi SSAT.


LEARN MORE ABOUT OUR CURRICULUM!