Cách kết quả SAT giúp bạn kiếm được học bổng

Đối với nhiều học sinh trung học phổ thông Mỹ, SAT là một bài kiểm tra tiêu chuẩn cao sẽ quyết định cơ hội được tuyển vào đại học. Điều này hoàn toàn đúng, nhưng đó không phải là lý do duy nhất khiến bạn muốn ghi điểm càng cao càng tốt trong các kỳ…

Read MoreLEARN MORE ABOUT OUR CURRICULUM!