Free Practice Exam

Lập kế hoạch luyện thi TOEFL hoặc ACT

Cách tốt nhất và tuyệt vời nhất để có thể biết được trình độ của học sinh đang ở mức độ nào đó là làm một bài thi thử tại AMVNX Academy. Mục đích là để giúp học sinh có thể làm quen với định dạng đề thi, tìm ra điểm mạnh và điểm yếu của học sinh, và xác định chính xác được nên tập trung vào đâu để có thể đạt được kết quả tốt nhất. Học sinh có thể tham gia bài kiểm tra thực hành đầy đủ nhất miễn phí tại AMVNX Academy.

Hãy hoàn thành biểu mẫu ở bên phải để nhận được bài kiểm tra miễn phí. Nhân viên của AMVNX sẽ gọi cho bạn hoặc gửi email cho bạn để tiến hành thực hiện bài kiểm tra thực hành.
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA CHÚNG TÔI!