Reading in Vietnamese.  [ Switch to English ]

Chương Trình

Chương trình ESL / TESOL


Chương trình này có hai mục đích chính chính:

Chuẩn bị và cấp giấy chứng nhận cho người nước ngoài đang tìm kiếm cơ hội dạy ESL ở Việt Nam và các nước khác.

Cung cấp phương pháp giảng dạy sáng tạo và đổi mới cho các thế hệ giáo viên dạy tiếng Anh Việt Nam hiện tại và tương lai.

Sự hợp tác giữa AMVNX Academy và Đại học Concordia mang đến cơ hội cho đội ngũ giáo viên được đào tạo chương trình TESOL được trải nghiệm và có nhiều kinh nghiệm giảng dạy thực tế với các lớp học ESL của chúng tôi. Những trải nghiệm thực tế này nhằm trang bị cho đội ngũ giáo viên một nền tảng giảng dạy vững chắc.

Ngoài việc được giảng dạy trực tiếp với các học sinh trong suốt chương trình đào tạo, sinh viên TESOL của chúng tôi sẽ có cơ hội làm việc với giáo sư TESOL của chúng tôi từ Concordia, người có kinh nghiệm giảng dạy ESL tuyệt vời ở Việt Nam.

Ngoài việc được giảng dạy các học sinh đang theo học ESL trong suốt chương trình đào tạo, sinh viên TESOL sẽ có cơ hội làm việc với giáo sư TESOL có kinh nghiệm của chúng tôi từ Concordia với kinh nghiệm giảng dạy ESL tuyệt vời ở Việt Nam.

Mục tiêu chương trình

Một trong những mục tiêu của chương trình TESOL là toàn bộ giáo viên dạy ESL được công nhận về mặt chuyên môn và có uy tín trên toàn cầu để có đủ trình độ giảng dạy ở Việt Nam và các nước khác. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo của chúng tôi, các ứng viên ESL của chúng tôi sẽ:

  • Có kiến ​​thức về lý thuyết giảng dạy và ứng dụng thực tế
  • Có kiến ​​thức về các nguyên tắc sử dụng ngôn ngữ
  • Tự tin trong việc tạo môi trường học tập tương tác và thú vị
  • Tự tin trong việc quản lý lớp học
  • Thành thạo trong việc xác định học sinh những khó khăn trong học tập và khả năng phản xạ thích hợp trong mọi tình huống.

Chương trình đào tạo trong 4 tuần

  • 24 giờ học trực tiếp mỗi tuần (tổng cộng 120 giờ)
  • 10 giờ học trực tuyến (đọc và tự suy ngẫm, bao gồm cả việc chuẩn bị bài học) trước khi khoá học bắt đầu.
  • 6 giờ kinh nghiệm giảng dạy thực tại AMVNX Academy

Chúng tôi đang tổ chức 2 lớp huấn luyện TESOL mỗi ngày theo thời gian biểu như sau:

Ngày 5 tháng 6 đến ngày 8 tháng 7

Ngày 10 tháng 7 đến ngày 12 tháng 8

Buổi sáng: 8:00 - 12:00 (từ thứ 2 đến thứ 7)

Buổi chiều: 13:00-15:00 (từ thứ 2 đến thứ 7)

Nộp đơn 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA CHÚNG TÔI!