Chương Trình

SSAT


SSAT (Secondary School Admission Test) là kỳ thi đầu vào được chuẩn hóa dành cho các học sinh từ lớp 5-11 vào học các trường cấp 2, 3 tư thục tại Mỹ.

Bài thi có 2 cấp độ: Lower level cho học sinh từ lớp 5-7 và Upper level cho học sinh lớp 8-11.

SSAT bao gồm 2 phần: một bài viết luận ngắn và một phần câu hỏi trắc nghiệm về Toán, Đọc Hiểu, và Từ Vựng (Verbal).

Kì thi SSAT chú trọng vào các kĩ năng cần thiết cho học sinh để học tập tại các trường trung học Mỹ như kĩ năng nói, định lượng và đọc hiểu. Hiện nay, SSAT là một kì thi được đánh giá cao về mức độ phân loại và thường được dùng như một trong những tiêu chí xét tuyển của các trường phổ thông tư thục và nội trú tại Mỹ.

Một bài thi SSAT gồm 4 phần sau:

Viết Luận

25 phút để viết một bài luận thể hiện sự ủng hộ hoặc không ủng hộ một chủ đề nào đó bằng việc sử dụng các ví dụ từ trải nghiệm bản thân, lịch sử, văn học hay một sự kiện. Mặc dù không được chấm điểm nhưng nó sẽ được gửi tới các trường mà học sinh nộp đơn theo học.

Toán

Gần giống SAT, phần Toán trong kỳ thi SSAT cũng có 2 phần nhưng phân bổ mỗi phần có 25 câu hỏi kéo dài trong 30 phút với những kiến thức toán cơ bản. Phần này còn được gọi là “Quantitative Reasoning”.

Từ vựng

Bạn phải trả lời 60 câu hỏi trong 30 phút, bao gồm 30 câu hỏi chọn từ đồng nghĩa và 30 câu chọn mối tương quan đúng giữa các từ.

Đọc hiểu

40 phút trả lời 40 câu hỏi với 7 đoạn văn. Phần thi này yêu cầu người thi không những phải hiểu được các đoạn văn mà còn phải có tốc độ đọc nhanh. 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA CHÚNG TÔI!